Krzysz's return

  • I have been absent from this Foro for several months, and now that I have returned, I have observed that Krzysz has disappeared. I do not know the reason for this absence, but I would like him to return to this community.


    In my opinion, Krzysztof was a valuable partner in this Forum for multiple reasons. If you read this communication, Krzysztof, I beg you to come back.


    And especially for you    Kind regards: Delfin

  • Souhlasím s návratem! Byl pro tuto komunitu velkým přínosem. Domnívám se, že vím proč přestal komunikovat. Stačilo, aby jeden člověk napsal negativní ohodnocení a tím urazil člověka, který měl za sebou velkou řadu zhotovených pěkných a funkčních letadel. Prosím Krzysztof Kaniewski vrať se!!!