Krzysztof Kaniewski Fixes Headless Pilots on his Freeware Planes